Bulgarian Software House - Your Тrusted Microsoft Partner

button
 • MicrosoftSharePoint

  SharePoint е платформа за разработка и реализация на широк спектър от корпоративни решения – от публични уеб сайтове до интранет и екстранет системи и корпоративни приложения.

  image
 • Мобилни приложения

  В BSH имаме богат опит в прилагането на най-новите технологии и инструменти, което ни позволява да предоставяме модерни мобилни приложения, изпреварили времето си.

  image
 • Уеб сайтове

  Ние създаваме висококачествени и впечатляващи уеб сайтове, които съчетават най-новите иновации и технологии с въображение и вдъхновение.

  image
 • Софтуерно
  лицензиране

  Microsoft

  BSH има Microsoft Silver Partner Licensing Solutions компетенция - признание на доказания ни професионализъм да помагаме на клиентите си в управлението и закупуването на лицензи.

  Adobe

  BSH е Adobe Authorized Reseller, фокусиран върху продажбите на цялостни Adobe Desktop продукти.

  Symantec

  BSH е Symantec Authorized Reseller за решения за управление на сигурността и съхранение

  image
 • Unified комуникации

  Решенията на Microsoft за Unified Communications ви позволяват да управлявате всичките комуникационни канали, като повишават продуктивността и сигурността и намаляват разходите за IT поддръжка.

  image
 • Облачни решения

  Увеличете възможностите на вашия бизнес с най-новите Microsoft базирани решения. Намалете IT разходите си, оптимизирайте процесите и засилете позициите си с Office 365, Windows Azure и Windows Intune или подсигурете бъдещето на вашата организация със свое собствено облачно пространство.

  image
 • Консултиране & обучение

  Дори и най-простата технология трябва да бъде разбрана и приета от служителите в организацията ви, за да извлечете максимална полза от нея и да реализирате целите си.

  image

Тръжни процедури

Процедура за избор с Публична покана- изтекло

29.06.2017г.

Би Ес Ейч ООД обявява Процедура за избор с Публична покана с предмет:„Избор на изпълнител за разработка и въвеждане на базиран на ИКТ софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти и бизнес процеси / CRM/“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Поканата и документацията по процедурата може да намерите на следния адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Details или да свалите тук.

Публично съобщение за набиране на ценови предложения на основание чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016 г. - изтекло

19 април 2017

Предмет на публичното съобщение:

„Публичност и визуализация“ на проект № BG16RFOP002-2.002-0043-C01.

Публично съобщение за набиране на ценови предложения може да намерите на следния адрес: http://www.eufunds.bg или тук . Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg). Правилата за техническите средства за информация и комуникация са подробно описани в Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 г. на Комисията и Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. (Приложение 2.16), публикуван на интернет страницата на УО:

http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=359

или на http://www.opic.bg или на www.eufunds.bg

Би Ес Ейч ООД сключи договор по процедура BG16RFOP002-2.002 - „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

28 март 2017

На 06.03.2017 г. Би Ес Ейч ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.002 - „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. Наименование на проектното предложение: „Развитие на управленския капацитет на Би Ес Ейч ООД чрез въвеждане на системи за управление“.

Основната цел на настоящото проектно предложение е насочена към повишаване конкурентоспособността на Би Ес Ейч ООД, чрез:

подобряване на качеството и ефективността от дейността;

развитието и укрепването на управленския капацитет;

постигане на съответствие с актуалните политики за опазване на околна среда

Вижте повече информация

BSH (Bulgarian Software House) е един от водещите доставчици на софтуерни услуги в България. Ние предлагаме широк спектър от софтуерни решения и услуги в това число разработка, поддръжка, интеграция на приложения и консултантски услуги за клиенти в Европа и по целия свят. Нашият процес на разработка следва най-високите международни стандарти за качество и е съобразен със специфичните нужди на клиентите ни.

BSH успешно продължава традициите на пионера в софтуерното лицензиране в България ACT Пловдив – първият оторизиран дистрибутор на Microsoft през 1993.

BSH се ръководи от опитен управленски екип, като в компанията работят 30 от най-талантливите програмисти в България.

Нашият опит и история в софтуерната разработка и поддръжка са признати както в България, така и по света.

BSH е сред Топ 10 на българските софтуерни компании, предлагащи услуги в чужбина.

Опознайте и се доверете на нашия подход – екипът на BSH ще ви помогне да вземете информирани решения, които поддържат вашата организационна стратегия и ви помагат да намалите операционните разходи и разходите за ИТ решения и разработка. Независимо къде по света се намирате, ние ще работим с вашия екип, за да отговорим на вашите специфични изисквания.

Всеки от нашите клиенти може да разчита на нашите първокласни решения, доставени винаги навреме и в рамките на бюджета.

 ​​
​​​​​​  
BSH Ltd.
Улица Младен Павлов 1 , етаж 4
1124 София
България
Телефон: +359 2 400 56 65
Факс: +359 2 400 56 61
Ел.поща: office@bsh.bg
Уеб сайт: www.bsh.bg

Работно време (GMT + 2:00):
От понеделник до петък ,от 9:00ч до 18:00ч